VIRTUAL Brain Tumor Center Seminar: Dustin Horn, Jim Goodwin (WashU Siteman Cancer Center), Jian Campian (WashU Medicine), Jiayi Huang (WashU Radiation Oncology)

February 24, 2021
4:00 pm - 5:00 pm
Zoom conference (Virtual)

Dustin Horn, Jim Goodwin: “Newsworthy: How to get more eyes on your research”
Jian Campian, Jiayi Huang: “Clinical trial and concept review”


Hosted by the Siteman Cancer Center

Co-Leaders: Drs. Jian Campian, Jiayi Huang, and Albert Kim

For inquiries contact Sayako Smith.